สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการ

เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดี
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดี
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดี
เพื่อนำสิ่งที่รู้จากประสบการณ์ของตัวเองและแนวทางจากองค์กรเพื่อเผยแผ่สู่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมการทำงานตามนโยบายเพื่อให้ได้มากับตัวนักเรีบยและองค์กรปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและปอดภัย
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดี
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดี

บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

<
project-image

Capital Teltway Building

Commercial, Interiors

project-image

TNT East Facility

Government

project-image

Narriot Headquarters

Infrastructure

project-image

Kalas Metrorail

Infrastructure


สอบถามข้อมูล +66 (0) 38-578-125
บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด